Werkdruk leidt tot vertrek personeel

Uit dagblad De Limburger van 4 september 2019

ZORG
Werkdruk leidt tot vertrek personeel

De zorgsector is ziek. Het verzuim onder het personeel blijft maar stijgen, evenals het ver- loop. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van advies- en accountantsorganisatie EY.
DOOR PEET VOGELS
Vooral in de sectoren geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en ouderenzorg is het verzuim en verloop van personeel groot. En dat zijn juist de sectoren waar veel personeel werkt.
Voor de hele zorgsector lag het verzuim vorig jaar op 5,9 procent. Dat was een record. Het verloop in de zorgsector is nog dramatischer. Bijna een op de zes medewerkers veranderde van baan, binnen of buiten de sector. „Het verzuim neemt in een rechte lijn toe”, zegt Rob Leensen, partner bij EY en medeopsteller van de barometer. „Nu zijn de instellingen nog redelijk in staat het verloop en verzuim op te vangen. Maar binnen een paar jaar wordt het een groot probleem als er niets verandert.”
Het stijgende verzuim is het gevolg van de hoge werkdruk. Dat hoge verzuim leidt tot een nog hogere werkdruk en daarmee tot een stijgend verloop onder het personeel. „Verzuim en verloop zijn twee indicatoren dat mensen niet tevreden zijn met het werk.”
Verzuim en verloop zijn twee indicatoren dat mensen niet tevreden zijn met het werk. Rob Leensen, partner bij EY
ZZP’ers
Een van de manieren waarop het personeelstekort wordt bestreden is door zzp’ers in te huren. Dat zet druk op de financiën. „Het tarief van een zzp’er ligt gemiddeld 20 procent boven de kosten voor vast personeel”, schetst Leenen. Instellingen lokken ook personeel bij andere zorginstellingen weg door hogere lonen te bieden.
De acties van de zorginstellingen zijn te begrijpen. Door ontgroening en vergrijzing is er gewoonweg niet voldoende nieuw personeel te vinden. Extra geld dat het kabinet eerder beschikbaar stelde om nieuw personeel te werven is daarom maar gedeeltelijk gebruikt.
De stijgende personeelskosten leiden nu nog niet tot grote problemen. Zorginstellingen konden financiële tegenvallers de afgelopen jaren opvangen met meevallers. Zo leverde de verkoop van overbodig vastgoed behoorlijk wat geld op. „Maar op een gegeven moment is al het tafelzilver wel verkocht.”
Minder winstgevend
Structureel tasten de oplopende personeelskosten de winstgevendheid aan. Leensen wijst op de verslechterde creditrating voor zorginstellingen. Die wijst op een verslechterende winstgevendheid. En dat tast de financiële kracht van de instellingen aan. „Over drie tot vijf jaar zie je dat terug in de cijfers.” Op termijn kan dat tot meer faillissementen leiden. De partner bij EY pleit ervoor het extra geld voor de zorg anders in te gaan zetten. Nu kijken instellingen vooral naar manieren om toch voldoende personeel binnen te halen. Maar het geld kan beter besteed worden aan innovatie. „Slimme manieren om het werk met minder mensen gedaan te krijgen, daar wordt nu nauwelijks geld aan besteed.” En daar geld voor inzetten is wel noodzakelijk, meent Leensen. Nu duidelijk is dat het personeelsgebrek structureel is, heeft het niet veel zin veel geld te besteden aan het vinden van meer personeel. Zorginstellingen moeten haast maken met de omslag, zegt Leensen. „De personeelskosten nemen toe. Dan is er straks minder ruimte om te investeren in innovatie. Daarom moet dat nu gebeuren.”

Opmerking ZorgeAn (Zorgen Anders)
Ziekteverzuim en verloop t.g.v. medewerkers die niet tevreden zijn met hun werk hebben wij al een aantal jaren niet meer, tegen de huidige trend in.
Het geheim is ze te laten werken in een klein team, en hun vak, zorgen, te laten doen op hún manier.
Daarbij passen geen doelen als winst maar hoe breng ik de beste zorg!
Directeuren, managers en teamleiders worden daardoor overbodig, en bestaan bij ons niet.
Hierdoor werken we gemiddeld 22% goedkoper en hebben een zeer hoge tevredenheid bij onze zorgvragers.
En daar doen we het uitsluitend voor!

Ben Stammen
Namens team ZorgeAn


Recommended Posts