Tekort zorgmedewerkers loopt hard op


Als zorginstellingen geen extra maatregelen nemen kampt de Nederlandse zorgsector over een aantal jaar met een personeelstekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers. Dat tekort komt bovenop de duizenden vacatures die nu al openstaan, concludeert onderzoekbureau Berenschot in een vandaag verschenen rapport.
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. ‘De zorg in ons land komt in gevaar als we nu niet intensief gaan samenwerken om de knelpunten aan te pakken’, stelt Sonja Kersten, directeur van de belangenvereniging.
Om de personeelstekorten aan te pakken zouden werkgevers in de zorg de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden moeten verbeteren. Ook de roosters zouden volgens Berenschot beter moeten aansluiten op de wensen van medewerkers. De onderzoekers adviseren daarbij om de administratieve rompslomp te verminderen en stagemogelijkheden uit te breiden.

Het bureau adviseert ook om verpleegkundigen en verzorgenden meer invloed te geven op het beleid van de zorginstelling. Daarbij kunnen veel taken die niet direct met zorg te maken hebben, worden doorgeschoven naar facilitaire medewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om het aanvragen van budgetten, het checken van houdbaarheidsdata, receptiewerk en grasmaaien. ‘Het verschuiven van niet-zorgtaken naar andere professionals dan de verpleegkundigen en verzorgenden, kan veel lucht geven en de werkdruk op korte termijn verlagen’, aldus Berenschot.

Het onderzoeksbureau stelt ook vast dat zorginstellingen zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en de wijkverpleging in de praktijk met elkaar concurreren, terwijl ze juist zouden moeten samenwerken.

Voetnoot ZORGEAN:
De zorg is kapot gereorganiseerd!
Samenwerken kan de een wel willen als de ander niet meedoet heb je het nakijken……


Recommended Posts