Privacy Verklaring

ZorgeAn Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van ZorgeAn, het zorglabel van Coöperatie MenZZorG U.A.  Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door ZorgeAn.

Gecontroleerd door: Ben Stammen 06-24558081

00.01. ZorgeAn Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ben Stammen, Coöperatie MenZZorG U.A.

01.  ZorgeAn

Je leest op dit moment de privacy verklaring van ZorgeAn. ZorgeAn is een Thuiszorg organisatie die Wijkverpleging en verzorging bij mensen die zorgbehoeftig zijn in hun eigen huis brengt. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ZorgeAn, neem dan gerust contact op!

privacy@zorgean.nl
06 59531515,
Broeklaan 4 C
5953 NB Reuver
ZorgeAn is het zorglabel van Coöperatie MenZZorG U.A. met als privacy contactpersoon Ben Stammen.

02. Doelgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ZorgeAn. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Medisch zorgdossier Mextra

In het digitale verpleegkundig Zorgdossier Mextra worden NAW, en zorgnoodzakelijke gegevens bewaard en vastgelegd om de continuIteit van de zorgverlening te kunnen waarborgen.

02. contact opnemen.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met ZorgeAn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Cookies

Op de website van ZorgeAn masken we gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

03. Ontvangers

01. Website software.

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress, wij hosten onze website op een server van MK4Design. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie, DNSSEC en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden dagelijks back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

02. Emailgegevens

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MK4Design Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MK4Design heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk via een  beveiligde verbinding door middel van SSL-encryptie.

04. Opslag Periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ZorgeAn , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren, zoals gegevens van een actief of gesloten zorgdossier. Een gesloten zorgdossier moet 15 jaar worden bewaard, dit staat in het archief van Mextra, hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

01. contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met ZorgeAn via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. cookies

De cookie die geplaatst word  op uw computer  is anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ZorgeAn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd  naar ZorgeAn. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

Tijdens zorg/toezicht momenten bij de cliënt staan we nooit toe dat toezichtscamera’s de zorgsituatie kunnen filmen, de camera’s gaan  verplicht uit. Dit om te voorkomen dat beelden/geluid via de thuis verbindingen onbedoeld naar buiten kunnen komen (hackers), of worden opgeslagen elders. en de privacy van de zorgvrager hiermee  ernstig kan worden geschaad.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van ZorgeAn prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van ZorgeAn ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Jouw rechten.

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ZorgeAn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ZorgeAn Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens, na verificatie.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door ZorgeAn. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ZorgeAn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Mextra gegevens mogen wettelijk nooit gewist worden.

04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ZorgeAn opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient ZorgeAn al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit doen wij na verificatie en schriftelijke toestemming.

05. Recht op indienen van  klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij

Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ZorgeAn  niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)\

Wil jij niet dat ZorgeAn jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@zorgean.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

ZorgeAn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een gezondheids(zorg)belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van ZorgeAn via een cliëntenovereenkomst. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je emailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ZorgeAn de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ZorgeAn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. (Huisarts, specialist)

ZorgeAn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ZorgeAn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ZorgeAn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via
onderstaande contactgegevens.

privacy@zorgean.nl
www.zorgean.nl
Tel: 06-5953 1515

Tevens kunt u deze privacy verklaring downloaden via onderstaande link

Download “Privacy Verklaring ZorgeAn” Zorgean-privacy-verklaring-2018-versie-1.12.pdf – 879 keer gedownload – 8 MB